Rozhodnutie Najvyššieho súdu o zamestnanosti LGBTQ+ je väčšie ako rovnosť v manželstve

Odkedy Najvyšší súd vlani v júni súhlasil s vypočutím tria prípadov o queer právach, obhajcovia LGBTQ+ so zatajeným dychom čakali, kým rozhodne konzervatívna väčšina na lavičke.V prekvapivom rozhodnutí 6-3, ktoré zahŕňalo štyroch liberálnych sudcov, ako aj hlavného sudcu Johna Robertsa a prísediaceho Neila Gorsucha, súd v pondelok zistil, že hlava VII zákona o občianskych právach z roku 1964 bráni zamestnávateľom prepustiť zamestnanca len preto, že je transrodový alebo gay .

V skutočnosti sa týmto rozhodnutím rozširuje zamestnanecká ochrana podľa zákona o občianskych právach na 4 milióny divných ľudí žijúcich v štátoch, ktoré nemajú v knihách žiadne antidiskriminačné zákony. Zatiaľ čo rozhodnutie Súdneho dvora z roku 2015, ktoré uznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia, malo väčšiu symbolickú váhu – zaoberalo sa skôr ústrednou otázkou lásky osôb rovnakého pohlavia než chaotickými dôsledkami pracovného práva – dnešné rozhodnutie má oveľa širší rozsah. Prospieva nielen párom rovnakého pohlavia, ktoré chcú uzavrieť manželstvo, ale aj všetky queer Američania, ktorí chcú pracovať bez strachu z diskriminácie. Z právneho hľadiska je to, ako keby Kongres schválil zákon o občianskych právach pre Queers 15. júna 2020.Rozhodnutie súdu vychádza z troch konsolidovaných prípadov: dvoch, v ktorých boli gayovia prepustení za to, že sú gayovia, a ďalšieho, ktorý sa týkal transrodovej ženy, Aimee Stephensovej, ktorá bola prepustená z práce v pohrebnom ústave po tom, čo informovala svojho zamestnávateľa o zmene pohlavia. Stephens zomrel 12. mája — mesiac do dosiahnutia spravodlivosti — ale ACLU, ktorá argumentovala jej prípadom, prepustila a posmrtný výrok v ktorej Stephensová diskutovala o tom, čo by znamenalo víťazstvo.Vyhodiť ma, pretože som transgender, bola diskriminácia, jasná a jednoduchá, a som rád, že Súd uznal, že to, čo sa mi stalo, je nesprávne a nezákonné, povedala Stephensová. Som vďačná, že súd povedal, že moji transrodoví súrodenci a ja majú svoje miesto v našich zákonoch – vďaka tomu sa cítim bezpečnejšie a viac začlenené do spoločnosti.

Hlava VII zákona o občianskych právach zakazuje diskrimináciu v zamestnaní na základe ... pohlavia. Sudcovia rozhodli, že keďže sexuálna orientácia a rodová identita sú funkciou pohlavia – a sú s ňou neoddeliteľne spojené, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity spadá pod ochranu hlavy VII. Ak vyhodíte muža za to, že má na stole fotku svojho manžela, ale neprepustíte ženu z rovnakého dôvodu, presadzujete stereotypy založené na sexe a správate sa k dvom zamestnancom odlišne podľa pohlavia, logika vychádza.

Právni aktivisti LGBTQ+ budú musieť túto teóriu otestovať na súdoch, ale z dnešného rozhodnutia sú podozriví a pravidlo, ktoré v piatok zverejnila Trumpova administratíva ktorý sa pokúsil odvrátiť práva transrodovej zdravotnej starostlivosti a spochybňuje desiatky politík na úrovni agentúry — od ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb po ministerstvo školstva — ktoré vylučujú queer ľudí na základe nesprávneho výkladu zákona zo strany administratívy.Hoci sa dnešný rozsudok vzťahuje len na diskrimináciu v zamestnaní, logicky z toho vyplýva, že ďalšie zákazy diskriminácie na základe... pohlavia – vo vzdelávaní, bývaní a verejných ubytovacích zariadeniach – by sa mali vzťahovať aj na LGBTQ+ ľudí. Inými slovami, queer práva by mali byť schopné prepojiť sa s právami žien, kdekoľvek sú uvedené v prelomovej časti legislatívy o občianskych právach.

Právni aktivisti LGBTQ+ budú musieť túto teóriu otestovať na súdoch, ale z dnešného rozhodnutia sú podozriví a pravidlo, ktoré v piatok zverejnila Trumpova administratíva ktorý sa pokúsil odvrátiť práva transrodovej zdravotnej starostlivosti a spochybňuje desiatky politík na úrovni agentúry — od ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb po ministerstvo školstva — ktoré vylučujú queer ľudí na základe nesprávneho výkladu zákona zo strany administratívy.

Objasnenie Najvyššieho súdu, že je nezákonné prepúšťať ľudí, pretože sú LGBTQ, je výsledkom desaťročí obhajcov bojujúcich za naše práva, uviedol vo vyhlásení James Esseks, riaditeľ ACLU LGBTQ & HIV Project. Súd dobehol väčšinu našej krajiny, ktorá už vie, že diskriminácia LGBTQ ľudí je nespravodlivá a zároveň je v rozpore so zákonom.

Zástancovia queer práv celé desaťročia tlačili na štátne zákonodarné orgány, aby prijali antidiskriminačné zákony. Uspeli v 20 štátoch, no od roku 1996 sa im nepodarilo každý rok prijať legislatívu na národnej úrovni. Dnešné rozhodnutie dopĺňa mozaiku existujúcich zákonov.Pre tých, ktorí presne nesledujú súdny dvor alebo nediskriminačný zákon, sa môže zdať prekvapujúce, že sudcovia zistili, že zákon z roku 1964 chráni queer ľudí, ktorých v tom čase americká vláda klasifikovala ako sexuálnych psychopatov a lekári ich považovali za duševne chorých. komunity. Keď boli zákony o sodomii a zákazy sobášov stále v knihe, bolo by ťažké presvedčiť sudcu, že zákon o občianskych právach zakazuje diskrimináciu LGBTQ+ ľudí. Sudcovia nevykladajú zákony izolovane, ale skôr sa pozerajú na širšiu konšteláciu zákonov a rozhodnutí, aby mohli informovať svoje rozhodnutia.

Sudca Gorsuch potvrdil túto líniu uvažovania a napísal, že zamestnávateľ, ktorý prepustí jednotlivca za to, že je homosexuál alebo transrodový, prepustí túto osobu pre vlastnosti alebo činy, ktoré by u príslušníkov iného pohlavia nespochybnil. Sex zohráva pri rozhodovaní nevyhnutnú a neskrývateľnú úlohu, presne to, čo hlava VII zakazuje.

Keď začal padať aparát federálnych a štátnych zákonov, ktoré diskriminujú queer ľudí, Obamovo ministerstvo spravodlivosti usúdilo, že zákaz diskriminácie na základe... pohlavia podľa zákona o občianskych právach by mal zahŕňať homosexuálov a transrodových ľudí. Komisia pre rovnaké pracovné príležitosti, ktorá presadzuje zákony na pracovisku, podpísala toto čítanie, čo umožňuje žalobcom LGBTQ+ v celej krajine žalovať, ak boli prepustení pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.Gorsuch napísal, že zamestnávateľ, ktorý prepustí jednotlivca za to, že je homosexuál alebo transrodový, prepustí túto osobu pre vlastnosti alebo činy, ktoré by u príslušníkov iného pohlavia nespochybnil. Sex zohráva pri rozhodovaní nevyhnutnú a neskrývateľnú úlohu, presne to, čo hlava VII zakazuje.

Dnešné rozhodnutie odhaľuje rozkol medzi členmi konzervatívneho krídla Súdneho dvora, ktorí všetci v určitom bode podporili doktrínu právneho výkladu známu ako textalizmus. Ako napísal jeho najslávnejší zástanca, zosnulý sudca Antonin Scalia, v konečnom dôsledku sa riadime skôr ustanoveniami našich zákonov než hlavnými obavami našich zákonodarcov. Textualisti hľadia na jasný význam vtedajšieho textu, aby interpretovali zákony, a nie zvažovali zámery zákonodarcov alebo ich ciele pri schvaľovaní legislatívy.

Bostock proti Clayton County bol testom záväzku konzervatívnej väčšiny k textalizmu. Iba dvaja z piatich členov pravého krídla Dvora audítorov boli nakoniec ochotní držať sa svojich textárskych zásad, aj keď to prinieslo výsledok, ktorý sa konzervatívcom nepáčil. V ostrom nesúhlase, ktorý trvá viac ako sto strán, sudca Samuel Alito kritizuje svojich kolegov za to, čo považuje za zákonodarné z lavičky.

Súd sa snaží presvedčiť čitateľov, že iba presadzuje podmienky štatútu, ale to je absurdné, napísal. Aj dnes, pojem diskriminácia z dôvodu „pohlavia“ je odlišný od diskriminácie z dôvodu „sexuálnej orientácie“ alebo „rodovej identity“.

Alito oprávnene poukazuje na to, že tvorcovia zákona o občianskych právach by ani vo sne nenapadlo, že ich zákon bude chrániť LGBTQ+ ľudí a že hlava VII zakazuje diskrimináciu z dôvodu samotný sex, nie všetko, čo súvisí so „sexom“, je na ňom založené alebo je s ním definované. Papagájujúc argumenty Trumpovej administratívy v právnych stručnostiach, Alito ďalej cituje jeden slovník za druhým vo svojej snahe ukázať, že sex sa nerovná sexuálnej orientácii. alebo rodová identita.

Ale toto nie je hra scrabble, ktorú možno vyriešiť otvorením Websterovho slovníka. Nejde o úzky význam slova sex, ale o to, čo znamená diskriminovať na základe sex. Vo svojej úmyselnej zaslepenosti traja nesúhlasiaci sudcovia odmietajú vidieť, že očakávať, že muži budú randiť s mužmi a ženami, že budú mať dva chromozómy X, sú formy pohlavného stereotypu. Popierajú to, čo queer ľudia a ženy už dávno dôverne poznajú: Predsudky voči gejom, lesbám, transrodovým ľuďom a ženám sú vystrihnuté z jedného plátna.


Ďalšie skvelé príbehy od ich.