Znamená rozhodnutie Masterpiece Cakeshop, že je diskriminácia LGBTQ+ legálna?

Dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu v Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission mohol byť katastrofálnym momentom v histórii občianskych práv. Obhajcovia predkladateľa petície, majiteľa pekárne, ktorý odmietol predať tortu párom rovnakého pohlavia na svadobnú oslavu, žiadali súd, aby vytvoril široké ústavné právo pre majiteľov firiem diskriminovať LGBTQ+ ľudí – alebo kohokoľvek iného. záležitosť — vždy, keď tvrdia, že ich diskriminácia je motivovaná náboženským presvedčením. Takéto rozhodnutie by roztrhlo širokú trhlinu v štátnych a federálnych zákonoch, ktoré chránili ľudí už viac ako storočie, čím by milióny ľudí vystavili hrozbe diskriminácie v zamestnaní, bývaní, verejnom ubytovaní a ďalších.Našťastie, Súd neprijal návnadu. V opatrnom, zdržanlivom stanovisku pre väčšinu 7:2 sudca Anthony Kennedy rozhodol, že hoci zákony zakazujúce diskrimináciu LGBTQ+ ľudí a iných vo všeobecnosti môžu byť presadzované voči tým, ktorí chcú diskriminovať z náboženských dôvodov, vládne orgány musia zostať neutrálne, pokiaľ ide o náboženské vyznanie. presvedčenia strán pred nimi pri presadzovaní týchto zákonov. Keďže Súd videl dôkazy, že Coloradská komisia pre občianske práva porušila túto zásadu neutrality a dospela k svojmu rozhodnutiu čiastočne na základe nepriateľstva voči náboženskému presvedčeniu pekára, Súd toto rozhodnutie zrušil a rozhodol v prospech pekára.

Na osobnej úrovni je rozhodnutie nepochybne sklamaním pre Charlieho Craiga a Davea Mullinsa, manželov, ktorým bola odmietnutá služba v pekárni. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je však v konečnom dôsledku dôležitejšie pre zásadné právne princípy, ktoré opätovne potvrdzuje, než pre jeho výsledok.Sudca Kennedy už piatykrát za posledných 25 rokov napísal väčšinový názor, ktorý potvrdzuje základnú dôstojnosť a rovnosť LGBTQ+ ľudí. Vo svojom možno najpriamejšom a najmocnejšom vyhlásení o mieste LGBTQ+ ľudí v americkom živote Kennedy napísal: Naša spoločnosť dospela k poznaniu, že homosexuálne osoby a homosexuálne páry nemožno považovať za spoločenských vyvrheľov alebo za menejcenných, pokiaľ ide o dôstojnosť a hodnotu. Z tohto dôvodu ich zákony a ústava môžu a v niektorých prípadoch musia chrániť pri uplatňovaní ich občianskych práv.Rovnako dôležité je, že súd opätovne potvrdil kritické účely antidiskriminačných zákonov a uznal, že tieto účely nie sú o nič menej dôležité, keď zákony chránia LGBTQ+ ľudí: zákon Colorada môže chrániť homosexuálov, rovnako ako môže chrániť iné triedy jednotlivcov pri získavaní akýchkoľvek produktov a služby, ktoré si vyberú za rovnakých podmienok, aké sú ponúkané ostatným členom verejnosti. A hoci náboženské presvedčenie má tiež právo na ochranu, takéto námietky neumožňujú majiteľom podnikov a iným aktérom v hospodárstve a spoločnosti odoprieť chráneným osobám rovnaký prístup k tovarom a službám podľa neutrálneho a všeobecne platného zákona o verejnom ubytovaní.