Delaware je najnovší štát, ktorý by mohol prinútiť školy, aby odovzdali rodičom Trans Kids

V rámci vznikajúceho a veľmi kontroverzného trendu sa v niekoľkých štátoch navrhujú zákony, ktoré by vyžadovali súhlas rodičov, aby sa s trans-deťmi a dospievajúcimi v škole zaobchádzalo rovnako – často s transmisom k rodičom bez ohľadu na vplyv, ktorý by to mohlo mať na dieťa.An Ohio Návrh zákona predstavený tento rok v máji, ktorý prvýkrát oznámili na celoštátnej úrovni., by účtoval poskytovateľom lekárskej starostlivosti a duševného zdravia zločin, ak neposkytli transdeti svojim rodičom. A v Indiana , nový zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla, vyžaduje písomný súhlas rodičov predtým, ako sa deti budú môcť v škole niečo naučiť o ľudskej sexualite – a konzervatívny Liberty Counsel distribuuje formuláre pre odhlásenie rodičom, ktorí chcú svojim deťom zakázať vystavenie sa transgenderizmu v škole.

Dnes však v Delaware zúri bitka o trans deti. Piatok je posledným termínom na verejné pripomienkovanie štátnej vzdelávacej politiky, ktorá prerástla do národného boja.Delaware's Nariadenie 225 , antidiskriminačné opatrenie navrhnuté v septembri 2017, malo za cieľ zvýšiť rovnaký prístup k vzdelaniu bez ohľadu na veci, ako je rasa, národnostný pôvod a sexuálna orientácia. Ale pravicovým médiám sa páči Breitbart rýchlo sa chopili návrhu, zdokonalili sa v podmienke, ktorá by transdeciám umožnila v škole sebaidentifikovať svoje pohlavie, a skrútili to ako štátom podporovaný klin ľavicovej rodovej indoktrinácie oddeľujúci deti od ich rodičov.Po mesiacoch protestov skupín ako konzervatívny kresťan Rada pre rodinnú politiku v Delaware — ktorý najmä oponovať zákaz konverznej terapie v nariadení – zákon bol prepísaný tak, aby nariaďoval, aby školy vyžadovali od transdetí potvrdenia o súhlase rodičov, aby mali prístup k rovnakému zaobchádzaniu v škole.

Sarah McBride, tlačová tajomníčka kampane za ľudské práva a rodáčka z Delaware, nazýva nariadenie 225 jednou z najviac vyslovene anti-transgenderových politík [videných] od Severnej Karolíny HB2.

Nútený odchod transrodových študentov by vystavil mnohých mladých obyvateľov Delaware riziku šikanovania, odmietnutia, bezdomovectva a násilia, hovorí McBride. Je jednoducho kruté potenciálne nútiť študenta, aby si vybral medzi bezpečným a chráneným v škole alebo v bezpečí doma.Nariadenie 225 pôvodne obsahovalo podrobný zoznam mandátov, aby sa škola stala príjemnejším miestom pre trans študentov. Antidiskriminačný návrh by vyžadoval, aby vzdelanie, mimoškolské aktivity, toalety a šatne boli prístupné bez ohľadu na rodovú identitu. Pôvodná politika bola napísaná tak, aby umožnila študentom zmeniť si meno a pohlavie v škole. Zákon bol však výrazne zmenený – nový dokument online je spleť prečiarknutí a úprav – a teraz vyžaduje získanie súhlasu rodičov predtým, ako škola môže podniknúť kroky na rozpoznanie zmeny v akejkoľvek chránenej charakteristike.

Zámerom školskej politiky v Delaware je vo všeobecnosti zabrániť diskriminácii akejkoľvek chránenej triedy (rasa, náboženstvo a zdravotné postihnutie sú len niektoré z uvedených chránených tried). Zdá sa, že niektoré z najšpecifickejších pasáží v politike sa zameriavajú na rasu hyperšpecifickými spôsobmi: politika zakazuje zaobchádzať so študentmi odlišne na základe pôvodu alebo fyzických alebo kultúrnych charakteristík spojených s určitou rasou, ako je farba pleti, štruktúra vlasov alebo štýly alebo určité črty tváre. Bez ohľadu na to sa zdá, že opozícia voči tejto politike sa sústreďuje priamo na otázku transrodových detí.

Aj keď som si nikdy nedokázala predstaviť, že by som odmietla svoju transgender dcéru kvôli tomu, kým je, existujú niektorí rodičia, ktorí nebudú mať problém odstrčiť svoje deti len preto, že sú transgender, povedala obyvateľka Wilmingtonu a matka štyroch detí DeShanna Nealová. vyhlásenie vydalo Národné centrum pre transrodovú rovnosť 27. júna.

Otázka rodičovského oznámenia sa stala tak kontroverznou, že republikánski zákonodarcovia z Delaware tento rok v júni predložili návrh zákona na ochranu práva rodičov na výchovu svojich detí. House Bill 448 , sponzorovaný zástupcami štátu Deborah Hudson a Charles Postles, bol napísaný ako priama reakcia na navrhovanú školskú antidiskriminačnú politiku.Pravidlo 225 vykryštalizovalo potrebu ochrany rodičovských práv v našom kódexe,“ povedal Postles Delaware News Journal 27. júna. Štát by nemal mať možnosť uzurpovať si rodičovské práva len preto, že pár úradníkov verí, že vedia, čo je pre vaše deti najlepšie.“

Násilné vychádzky trans detí – alebo akýchkoľvek LGBTQ+ detí – rodičom môže byť nebezpečné. Podľa Správa Transgender Survey v USA z roku 2015 , trans ľudia, ktorých najbližšia rodina nepodporuje, čelia zvýšenej miere psychického utrpenia, bezdomovectva a pokusov o samovraždu. Rovnaký prieskum zistil, že politiky školskej inklúzie sú rozhodujúce; viac ako 77 percent trans ľudí uviedlo, že čelili nejakej forme negatívnej skúsenosti v škole, pričom mnohé z týchto negatívnych interakcií zahŕňali učiteľov, ktorí ich nespravodlivo disciplinovali alebo ich vylúčili.

Kým konzervatívne skupiny nabádajú rodičov, aby písali listy a komentáre Kampaň za ľudské práva a ďalšie skupiny, ktoré sú proti nariadeniu pre jeho inkluzívne politiky, žiadajú ľudí, aby predložili pripomienky proti časti súhlasu rodičov.„Aktualizovaný návrh nariadenia 225 je diskriminačný a nezákonný, porušuje dôstojnosť transdetí a federálne zákony o občianskych právach,“ hovorí McBride. Poznamenáva, že HRC žiada guvernéra Carneyho a ministerstvo školstva v Delaware, aby úplne stiahli nariadenie a obnovili túto konverzáciu.